தமிழ்மொழி இலக்கியத் திறனாய்வு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

தமிழ்மொழி இலக்கியத் திறனாய்வு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

கீழே உள்ள இணைப்பின் மூலம் மாணவர் பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம்

Result Website Link – Get Result

Leave a Comment